Pomiar składu ciała

Pomiar składu ciała analizatorem BioScan jest całkowicie bezbolesnym, bezpieczny, dokładnym, bezinwazyjnym oraz wiarygodnym badaniem. Polega ono na bioimpedancji elektrycznej (BIA) opierającej się na pomiarze oporu elektrycznego poszczególnych tkanek. Z uwagi na różną zawartość wody w tkankach, w odmienny sposób przewodzą one prąd.

Analiza składu ciała metodą BIA znajduje zastosowanie u pacjentów m.in.:

 • z nadwagą i otyłością
 • z niedożywieniem
 • z nadciśnieniem tętniczym
 • z cukrzycą
 • w okresie okołooperacyjnym
 • z chorobą Crohna
 • z mukowiscydozą
 • z chorobami płuc
 • z chorobami nerek (hemodializy)
 • z chorobami tropikalnymi
 • w chorobach zapalnych stawów
 • z oparzeniami
 • z chorobami trzustki i wątroby
 • w okresie meno- i andropauzy

Program dodatkowo pozwala na ocenę ryzyka niedożywienia, chorób układu krążenia i zespołu metabolicznego.