Pierwsza wizyta

Wizyta zostaje przeprowadzona za pomocą wskazanego przez Ciebie komunikatora internetowego.

Przebieg spotkania prezentuje się następująco:

  • na własnej domowej wadze ważysz się samodzielnie, a najlepiej podczas włączonej kamery, (przygotowanie do prawidłowego, samodzielnego ważenia się),
  • podczas rozmowy na komunikatorze lub przez telefon z dietetykiem, zostaną udzielone Tobie niezbędne pytania do przygotowania indywidualnego programu Twojej diety,
  • zostają przeanalizowane Twoje wyniki badań oraz kalendarza spożywanych posiłków,
  • zostaną Ci przekazane materiały i/lub informacje niezbędne do osiągania lepszych efektów leczenia dietetycznego, np. wyjaśniające popełniane przez Ciebie błędy i wskazujące sposoby na unikanie objawów choroby w trudnych sytuacjach życiowych (jeżeli zaistnieje taka potrzeba),
  • otrzymasz informacje dotyczące obowiązującego regulaminu, godzin pracy poradni, płatności itp. (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).

* Pierwsza wizyta online trwa 60 minut.

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać:

  • czy Twój komunikator internetowy działa poprawnie i będzie Cię słychać (a jeśli zajdzie taka potrzeba, także widać)
  • czy Twoja sieć internetowa jest włączona, a Twój sprzęt podłączony do źródła energii elektrycznej.