Zasady wzajemne współpracy Pacjenta z Poradnią Akademia Zdrowej Diety

Przed pierwszą wizytą.

Na stronie „Akademia Zdrowej Diety” (zakładka: pierwsza wizyta) zostały umieszczone wskazówki odnośnie tego, jak przygotować się do pierwszej wizyty. Obowiązkiem Pacjenta jest postępowanie zgodne z podaną na stronie instrukcją. W przypadku braku dostępu do Internetu, konieczny będzie kontakt telefoniczny, gdzie zostaną przekazane niezbędne informacje.

Czas trwania wizyty.

Spóźnienie się albo przedłużenie spotkania z dietetykiem najlepiej jest zgłosić wcześniej telefonicznie lub mailowo. Przed umówieniem się na wizytę (pierwszą wizytę, wizytę kontrolną) między godziną 7:30 a 19:00 proszę o informację, iż potrzebna będzie dłuższa rozmowa z dietetykiem. Czas trwania standardowej wizyty to 60 minut. Bardzo proszę informować o dłuższych opóźnieniach, aby jak najlepiej wykorzystać czas na Twojej wizycie.

W celu zgłoszenia zmian dotyczących Twojej wizyty, prosimy zadzwonić lub wysłać wiadomość na numer telefonu 600 765 106 albo wysłać maila na adres dietetyk@akademiazdrowejdiety.pl. Niepotwierdzone odwołanie lub niestawienie się na wizytę (bez potwierdzenia w innym czasie) skutkuje: brakiem zwrotu kosztów za leczenie.

Nasze podejście do pacjenta.

W poradni „Akademia Zdrowej Diety” stosujemy holistyczne podejście do pacjenta na każdej z wizyt, ponieważ, „by leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk” Hipokrates.

W przypadku braku wyników badań lub istnienia podejrzenia o występowaniu jakiejś choroby u pacjenta, dietetyk może zalecić dokładną diagnostykę opartą na medycznych testach w laboratorium. Po przeprowadzonej wizycie może zajść konieczność wykonania dodatkowych badań.

Jako poradnia cenimy sobie poważne traktowanie pacjentów, jak i swobodną rozmowę. Wszystko to ma służyć lepszym efektom terapeutycznym w kontaktach z dietetykiem i podczas stosowania leczenia. Zarówno poważne, jak i humorystyczne podejście pacjenta do kuracji żywieniowej przynosi najlepsze efekty w stosowaniu diety.

Dane pacjenta.

Informacje osobiste o pacjencie nie będą nigdy upowszechniane innym osobom ani dostarczane do mediów. Wszelkie dane na temat pacjenta są poufne. Podobnie jak informacje przekazane na wizycie, drogą mailową oraz jadłospis i zalecenia.

Jadłospis i zalecenia dla pacjenta.

Własnością intelektualną poradni Akademia Zdrowej Diety jest jadłospis oraz sporządzone zalecenia. Wszelkiego rodzaju przypisywanie autorstwa (jadłospisom lub/i zaleceniom) innej osobie niż ta, która je przygotowała albo upowszechnianie ich osobą trzecim jest zabronione.

Twoja indywidualna dieta zastosowana u innej osoby nie da takich samych efektów jak w Twoim przypadku, gdyż:

 • każdy z nas charakteryzuje się innym stanem zdrowia,
 • różnimy się pod względem sposobu wykonywania pracy zawodowej,
 • tryb naszego życia przebiega zupełnie inaczej niżu naszych znajomych czy rodziny,
 • posiadamy odmienną płeć, wiek, czynniki genetyczne decydujące o zapadalności na konkretne choroby itp.
 • wiele czynników wpływa na sposób przeprowadzenia naszego Leczenia Dietetycznego i nie powtórzy się on u naszych znajomych, rodziny czy też innych pacjentów.

Kontakt z pacjentem.

Adres e-mail podany przez pacjenta będzie służył wyłącznie do:

 • kontaktu pacjenta z dietetykiem,
 • wysyłania jadłospisów, zaleceń, porad oraz odpowiedzi na pytania,
 • wysyłania artykułów oraz materiałów, które były ustalane podczas kontaktu z pacjentem,
 • wysyłanie informacji o promocjach oraz pojawiających się uaktualnieniach np., informację o promocjach lub zmiana godzin pracy poradni (jeżeli pacjent wyrazi zgodę).

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie zgodą na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od Poradni, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002roku o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204). Podany przez pacjenta adres mailowy nie będzie służył do innych celów niż opisane w punkcie Kontakt z pacjentem (powyżej). Po zaprzestaniu współpracy adres e-mail zostanie usunięty z kontaktów poradni. Zgodnie z brzmieniem Ustawy o ochronie danych osobowych oraz z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, adres e-mail (podany przez pacjenta) nie zostanie udostępniony osobom trzecim, które nie są zatrudnione w poradni Akademia Zdrowej Diety.

Wzajemna współpraca.

Zależy nam na efektach osiąganych przez naszych pacjentów podczas stosowania diety oraz zaleceń żywieniowych, dlatego też:

 • wszystkie spostrzeżenia, drobne uchybienia w diecie (grzeszki) i komentarze do ich zastosowania są ważną informacją, która wpływa na cały etap zastosowanej kuracji żywieniowej.
 • *Prosimy o podawanie właśnie takich informacji poradni, gdyż nie zostaną one nigdzie udostępniane osobą trzecim.

Współpraca pacjenta z Akademią Zdrowej Diety może zostać przerwana, jeśli:

 • spodziewane efekty (przez pacjenta) szkodzą jego zdrowiu,
 • pacjent sam na własną odpowiedzialność stosuje w jadłospisach używki zagrażające życiu oraz zdrowiu (np. narkotyki, substancje dopingujące itp.),
 • zamierzenia pacjenta będą nierealne, np. sporządzenie jadłospisu z produktów zawierających wyłącznie fast - foody (dieta bez produktów zalecanych i polecany przez Instytut Żywności i Żywienia, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Instytut Matki i Dziecka, Polskie Towarzystwa Medyczne, Światową Organizację Zdrowia, itp.),
 • pacjent złamie regulamin poradni Akademia Zdrowej Diety.

Odpowiedzialność pacjenta

Każdy pacjent sam odpowiada za zastosowane w leczeniu dietetycznym suplementy diety. Po zastosowaniu preparatów w sposób niezgodny z zaleceniami dietetyka lub lekarza, konsekwencje ponosi sam pacjent.

Wysiłek fizyczny poprawia wydolność organizmu, jednak niezastosowany zgodnie z wcześniej przygotowanymi zaleceniami, może nam zaszkodzić. To Ty najlepiej znasz swój organizm i wiesz, czy nie jesteś zbyt zmęczony, przetrenowany lub obciążony nadmiarem obowiązków, aby dalej kontynuować zalecane ćwiczenia.

W rozumieniu kontroli terapii w poradni Akademia Zdrowej Diety jest leczenie dietetyczne, a nie dobrany indywidualny sport. W pakiecie „Ja i sport + zdrowe odżywianie” nadzór nad dietą przejmuje dietetyk, a wykonywana aktywność fizyczna jest kontrolowana przez trenera. Wskazane jest monitorowanie przez Twojego lekarza prowadzącego indywidualnie dobranych ćwiczeń/dziedziny sportu zaplanowanych w diecie.

Dziecko na diecie

Postępy w kuracji żywieniowej w pakiecie „Ja i dziecko jemy zdrowo” kontroluje dietetyk. Sprawdza on efekty Twoje oraz Twojego dziecka.

Rodzic odpowiada za przygotowanie posiłków w domu. Leczenie dietetyczne, w którym rodzic sam modyfikuje dietę dziecka bez zgody dietetyka, uważa się za nieważne i nie obowiązuje nad nim nadzór. Każdy sam odpowiada za przygotowane posiłki z diety, ale to właśnie rodzic odpowiada za swoje dziecko. Wiemy, iż rodzice chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, dlatego my chcemy im pomóc w zrozumieniu zaleceń i przepisów dotyczących zdrowego odżywiania.